Vijf Kopstukken – Tweeduizend veertien

Uitgeverij Gianni: Vijf Kopstukken - Tweeduizend veertien

Titel: 
Vijf Kopstukken – Tweeduizend veertien

Auteurs:
Charlotte A Campo
Maxime Bonnie
Jana Gorissen
Duncan Kortis
Eva Scheepers

ISBN: 978-90-77970-60-6

Winkelprijs: € 9,50

Vijf opstellen van Maastrichtse eerstejaars rechtenstudenten.

Charlotte A Campo (1994)
“Tijdens de middelbare school heb ik lang over mijn studiekeuze getwijfeld, maar toen ik eenmaal met de rechtenstudie was begonnen, wist ik dat ik de goede keuze had gemaakt. Ik voel me nu als een vis in het water. Regelmatig kom ik in de Filipijnen waar een universitaire studie doorgaans alleen is weggelegd voor de welgestelden. Dat doet mij beseffen dat ik bevoorrecht ben en het inspireert en motiveert mij om het optimale te halen uit elk aspect van de opleiding. Als ik later jurist ben, hoop ik voor anderen het verschil te kunnen maken tussen recht hebben en recht krijgen.” 

Maxime Bonnie (1993)
“Van kleins af aan wilde ik Nederlands recht studeren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. De taalvaardigheden van juristen hebben mij altijd geïntrigeerd. Het practicum vaardigheden B is voor iedereen een mooi begin om zelf deze taalvaardigheden te ontwikkelen. Vaardigheden B is verder een goede voorbereiding op de bachelorthesis. Je wordt op een goede manier begeleid en geholpen waardoor dit blok een groot leerproces is.” 

Jana Gorissen (1993)
“Ik ben van de HJO naar de universiteit overgestapt omdat mijn ambities verder reikten dan de mogelijkheden die de HJO mij kon bieden. De studie Rechtsgeleerdheid aan de universiteit te Maastricht biedt mij de kennis, vaardigheden en uitdaging waar ik naar op zoek was. Het is dan ook dé plek is voor mij om mijn kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Ook het werkstuk dat ik geschreven heb voor het blok Vaardigheden B heeft bijgedragen aan mijn verdere ontwikkeling met name op het gebied van mijn onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Ik ben dan ook erg blij met het eindresultaat! ”

Duncan Kortis (1991)
“De studie rechtsgeleerdheid heeft mij al bezig gehouden vanaf het begin van de middelbare school. Het geweldige taalgebruik van rechters, advocaten en officieren is een van de vele facetten van het vak die mij al in die periode fascineerden. Nu ik na enige tijd ook bekend ben met de andere facetten van de rechtsgeleerdheid, ben ik mij ervan bewust geworden dat ik de juiste keuze heb gemaakt, die ik als een uitdaging ben gaan zien. Een mooie bijkomstigheid is als je te horen krijgt dat je werkstuk gekozen is als een van de Vijf Kopstukken. Dat geeft je weer een extra boost.”

Eva Scheepers (1991)
“Na uit luiheid het vak Vaardigheden B in het eerste jaar niet te hebben gevolgd, heb ik het vak afgelopen collegejaar extra serieus aangepakt. Opdrachten als het bestuderen van wetsgeschiedenis, jurisprudentie en buitenlandse wetsartikelen zijn onlosmakelijk verbonden met de rechtenstudie, maar zijn op het eerste oog vaak onaantrekkelijk en spreken pas aan wanneer je er de tijd voor neemt. Na me afgelopen jaar volop te hebben ingezet voor dit vak, ben ik ervan overtuigd dat ik met een voorsprong kan beginnen aan mijn bachelorscriptie.”