Sleutel tot het burgerlijk procesrecht

Uitgeverij Gianni: Sleutel tot het burgerlijk procesrecht (2019)

Titel: 
Sleutel tot het burgerlijk procesrecht
Editie november 2023

Auteur(s):
F.J. Fernhout

ISBN: 978-90-77970-53-9

Winkelprijs: € 27,50

In de Sleutel tot het burgerlijk procesrecht wordt het Nederlandse burgerlijk procesrecht behandeld vanuit een praktische invalshoek. De aandacht is daarbij primair gericht op de procedure in eerste aanleg. Het boek kan als handleiding in de praktijk worden gebruikt, maar is ook geschikt voor het juridisch onderwijs.

Het boek wordt een of twee keer per jaar geüpdatet, waarbij de nieuwe jurisprudentie en wetgeving wordt verwerkt.