Sleutel tot het burgerlijk procesrecht

Uitgeverij Gianni: Sleutel tot het burgerlijk procesrecht (2019)

Titel: 
Sleutel tot het burgerlijk procesrecht

Auteur(s):
F.J. Fernhout

ISBN: 978-90-77970-33-1

Winkelprijs: € 25,00

En toen de middag begon te naken
kwam Maskeroen naar voren met z’n zaken
bij rolrechter God. Hij zei:
“Heilige Vader! Ik ben verschenen en hierbij
verlang ik recht, ik wacht al te lang.”
Toen zei Christus: “Duivel, jij slang,
de zaak staat gepland voor de hele dag.”
Maskeroen ging terug naar z’n hoek, met beklag.
Rond de vespertijd viel hij weer uit
met een vreselijk, gruwelijk geluid,
en zei: “God, waar is Uw gerechtigheid?”
Onze Heer gaf meteen bescheid:
“Ja, zei ik niet, jij vuile slang,
de rolzitting duurt een hele dag lang?”
De duivel ging weer terug naar z’n hoek
en wachtte de avond. Een vloek
verliet toen z’n stinkende bek:
“Kent ‘t hemels gerecht geen verstek?”

Uit Jacob van Maerlant, Historie van den Grale (1261)
(de eerste beschrijving in het Nederlands van een civiel proces, met de Duivel als eiser en de Mensheid als gedaagde)