Koester de clown

UG-Koester-de-clown

Titel:
Koester de clown

Gedichten van Philip Houben
met illustraties van Chrit Rousseau

Niet meer leverbaar

 “Koester de clown, een bundeltje blij met een toefje droef” is een bundel gedichten met in koffie (!) gemaakte tekeningen, waarvan de gehele opbrengst bestemd is voor “Het Circus van de Hoop” in Ehtiopië. Dit is een project van Unicef, waarmee straatkinderen door onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en een circusopleiding een nieuwe toekomst wordt geboden.

Doordat de verschillende onderdelen van het boek (gedichten, tekeningen, leeslinten) door mecenassen voor minstens € 1.000,= zijn gesponsord, bedraagt de opbrengst voor Unicef bijna € 65.000.

Paul van Vliet:
“Als ambassadeur van Unicef ligt ook mijn hart bij de opvang van straatkinderen in Ethiopië. De actie Koester de clown is een verrassend, hoopgevend initiatief om de vijf grote en een tiental kleine circusscholen, die straatkinderen in Ethiopië overlevingskansen bieden, stevig te steunen”.