Het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken

UG-Verschoningsrecht

Titel:
Het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken

Auteur:
F.J. Fernhout

ISBN: 978-90-80748-67-5

Winkelprijs: € 40,00

Dissertatie over de gevallen waarin een getuige in een civiele zaak mag weigeren een door de rechter gesteld vraag te beantwoorden, alsmede over de procesrechtelijke gevolgen daarvan.
Het proefschrift werd op 14 oktober 2004 verdedigd aan de Universiteit Maastricht.