Het huis – Het Kruisherenklooster

UG-Het-huis-het-Kruisherenklooster

Titel:
Het huis – Het Kruisherenklooster

Samengesteld door:
Jozef Deleu in opdracht van de stichting SMEL

ISBN: 978-90-77970-04-1

Winkelprijs: € 35,00

Deze poëziebundel rond de thema’s “huis” en “het Kruisherenklooster” is tot stand gekomen als onderdeel van een poëzieproject dat vorm heeft gekregen in het voormalige Kruisherenklooster, thans stadshotel, te Maastricht.

Van de zestig gedichten zijn er tweeënvijftig afkomstig uit het oeuvre van vooraanstaande auteurs uit Nederland en Vlaanderen. De andere acht gedichten zijn in opdracht van de Stichting Monumentaal Erfgoed Limburg (SMEL) geschreven door dichters van naam uit Maastricht en omgeving.

Alle gedichten zijn door gerenommeerde vertalers vertaald in het Frans, Duits en Engels.

Uitgeverij Gianni verzorgde deze uitgave in opdracht van de stichting SMEL.

In deze bundel zijn gedichten opgenomen van:

HET HUIS
Bertus Aafjes, Gerrit Achterberg, Hans Andreus, H.H. ter Balkt, Benno Barnard, Bernlef,
Lut de Block, J.C. Bloem, Hugo Claus, Pierre H. Dubois, Ida Gerhardt, Eva Gerlach, Guido Gezelle, Marnix Gijsen, Maurice Gilliams, Herman Gorter, Guillaume van der Graft, Luuk Gruwez, Ed Hoornik, Karel Jonckheere, C.J. Kelk, Pierre Kemp, Rutger Kopland, Gerrit Kouwenaar, Jan Hendrik Leopold, Hans Lodeizen, Gwij Mandelinck, K. Michel, Neeltje Maria Min, Adriaan Morriën, J.A.dèr Mouw, Martinus Nijhoff, Jan van Nijlen, Leonard Nolens, Adriaan Roland Holst, Jan Jacob Slauerhoff, Paul Snoek, Rob Schouten, Toon Tellegen, Willem van Toorn, M. Vasalis, Hendrik van Veldeke, Ellen Warmond, Hans Warren, J.W.F. Weremeus Buning, Anton van Wilderode, Willem Wilmink, Karel van de Woestijne.

HET KRUISHERENKLOOSTER
Frans Budé, Emma Crebolder, Leo Herberghs, Rouke van der Hoek, Wiel Kusters, Joke van Leeuwen, Hans van de Waarsenburg

Recensie | De Limburger