De Prijs

Titel: 
De Prijs

Auteur:
Rosalie Sprooten

ISBN: 978-90-77970-32-4

Winkelprijs: € 17,50

Rosalie Sprooten (1938, www.rosaliesprooten.nl) schreef tal van fictie- en nonfictiewerken,

waaronder De pest voor een schip, Maastricht met en zonder rouge en Hel en vergiffenis.

In haar roman De Prijs verbindt Sprooten een aantal grote thema’s in een meeslepend verhaal dat zich afspeelt in de kleine wereld van “het zuidelijke stadje Z”.

Over achterklap en roddelpers. Over trouw en ontrouw. Over ouder worden, vriendschap en eenzaamheid. Veel van waarde blijkt weerloos. En alles heeft zijn prijs.

Tanja was er nog niet. Hij haalde koffie, installeerde zich achter zijn bureau en bladerde door de kranten. In het binnenkatern werd melding gemaakt van een prijsuitreiking aan een journalist. Onderzoeksjournalistiek, las hij. Bouwfraude. Hij las verder. Publicaties over seksueel gedrag van priesters en sportmanagers had hij ook op zijn naam staan. Geschrokken bekeek hij de foto. Dat was toch niet dezelfde die het artikel over Lodewijk had geschreven? Hij bekeek de foto nu aandachtiger. Achter de journalist zag hij Tanja. Kon niet waar zijn. Hoe kwam die daar? Was het wel Tanja? Hij hoorde de voordeur opengaan en Tanja door de gang lopen.

Foto’s boekpresentatie