De Heerenkuil & Het verloren paradijs

UG-Heerenkuil&HVP

Titel: 
De Heerenkuil & Het verlorenparadijs

Auteur:
Rosalie Sprooten

ISBN: 978-90-77970-17-1

Winkelprijs: € 10,00

Er was eens een arm stadsbestuur dat zocht naar ideeën om de stadskas te spekken. Rond die tijd werden de eerste stadsbussen gekocht die -naar later bleek- met moeite de Servaasbrug konden beklimmen.

Een wethouder kwam op de idee om beren te fokken. Jonge beertjes zijn schattig, trekken veel belangstelling mits het publiek er dichtbij kon komen en leverden goed geld op bij verkoop.
Een voorbijtrekkend circus was graag bereid aan een wethouder 2 beren te verkopen.

Dat is de strekking van de novelle de Heerenkuil, in beperkte mate reeds verspreid via de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht.

Deze heruitgave is verrijkt met foto’s en is aangevuld met een boos essay van Rosalie Sprooten over de lange geschiedenis van de beren in Maastricht, na de aankoop tot en met het vertrek van beer Jo. Ook de herinrichting van de berenkuil wordt kritisch onder de loep genomen.

Foto’s boekpresentatie