Het Nederlandse recht – een Maastrichtse inleiding (2017)

Uitgeverij Gianni: Het Nederlandse recht - een Maastrichtse inleiding (editie 2017)

Titel: 
Het Nederlandse recht – een Maastrichtse inleiding (editie 2017)

Auteurs:
Ellen Hardy
Ton Hartlief
Aart Willem Heringa
Gerrit van Maanen
Gerard Mols
Sofie Polleunis
Jan Smits
Wytze van der Woude
Fokke Fernhout (red.)

ISBN: 978-90-77970-28-7

Winkelprijs: € 50,00