Het Nederlandse recht – een Maastrichtse inleiding (2016)

Uitgeverij Gianni: Het Nederlandse recht - een Maastrichtse inleiding (editie 2016)

Titel: 
Het Nederlandse recht – een Maastrichtse inleiding (editie 2016)

Auteurs:
Ellen Hardy
Ton Hartlief
Aart Willem Heringa
Gerrit van Maanen
Gerard Mols
Sofie Polleunis
Jan Smits
Wytze van der Woude
Fokke Fernhout (red.)

ISBN: 978-90-77970-24-9

Winkelprijs: € 41,67