Het Nederlandse recht – een Maastrichtse inleiding (2015)

Uitgeverij Gianni: Het Nederlandse recht - een Maastrichtse inleiding (editie 2015)

Titel: 
Het Nederlandse recht – een Maastrichtse inleiding (editie 2015)

Auteurs:
Ellen Hardy
Ton Hartlief
Aart Willem Heringa
Menno Kamminga
Gerrit van Maanen
Gerard Mols
Sofie Polleunis
J.M. Smits
Maartje de Visser
Wytze van der Woude
Fokke Fernhout (red.)

ISBN: 978-90-77970-18-8

Winkelprijs: € 41,67